Weź udział
Zasady i regulamin
1.
W okresie promocyjnym1 kup
w jednym z Punktów Sprzedaży2
4 dowolne piwa
objęte promocją3
2.
Zachowaj paragon, zarejestruj się
na www.wakacyjnerozdanie.pl
lub wysyłając SMS o treści
„Wakacje_numer paragonu_nazwa sieci” na numer 70574
3.
Weź udział w losowaniu!
Okres przyjmowania zgłoszeń od dnia 02 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Punkty sprzedaży objęte promocją
Nagrody
Weź udział
Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich zgodnie z warunkami Regulaminu loterii "WAKACYJNE ROZDANIE!”.
Okres przyjmowania zgłoszeń od 02.08.2021 r. do 31.08.2021 r.
Dziękujemy za udział w loterii.
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dniu 31.08.2021r.
i
*Pole obowiązkowe.
Procedura rejestracji gracza
Laureaci
Vouchery
o wartości 5 000 zł 5
Wybierz datę losowania
Nagroda finansowa
w wysokości 500 zł 6
Wybierz datę losowania
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Kontakt
Chcesz się z nami skontaktować?
Wypełnij formularz.
Postaramy się odpisać najszybciej, jak to możliwe
*Pola obowiązkowe.
Napisz do nas
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem:
„WAKACYJNE ROZDANIE!”
lub
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 1001-IOA.4243.69.2021.S.KI z dnia 23 lipca 2021 r.
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.
Informacje o ryzyku związanym z hazardem
Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji
1Loteria promocyjna trwa od 02.08.2021 r. do 28.12.2021 r. Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 02.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.
2Punkty Sprzedaży to sklepy stacjonarne sieci: Intermarche, Polomarket, Kaufland, Shake Group, Twój Market oraz Betmag, w których sprzedawane są Produkty objęte promocją.
3Każdy jednorazowy zakup minimum 4 (słownie: czterech) dowolnie wybranych Produktów (tj. piw spośród marek: Desperados, Warka Radler 0%, Warka Radler 3,5%) – w puszkach, butelkach i wielopakach – według dowolnego wyboru Uczestnika.
4Koszt SMS to 0,62 zł brutto (0,50 zł netto + 23% VAT). Wysyłając SMS-a Uczestnik oświadcza, że jest świadomy poniesienie tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w loterii odbywa się na jego wyraźne żądanie.
5Przedmiotem losowania są 4 (cztery) Nagrody główne, których łączna wartość wynosi: 22.224, 00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery złotych 00/100) brutto. Każdą z Nagród głównych stanowi 1 (jeden) Voucher z przeznaczeniem na wakacje do realizacji na portalu turystycznym fly.pl o wartości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 556 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody. Łączna wartość jednej Nagrody głównej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 5.556,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
6Przedmiotem losowania jest 66 (sześćdziesiąt sześć) Nagród I rzędu, których łączna wartość wynosi: 33.000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) brutto. Każdą z Nagród I rzędu stanowią środki pieniężne w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).